Famílies

 
tuerca

Neteja

Hidronetejadora IPC PW-C22P I1307A Monofàsica

Hidronetejadora IPC PW-C22P I1508A Monofàsica

Hidronetejadora IPC PW-C23 Monofàsica

Hidronetejadora IPC PW-C23P Monofàsica

Hidronetejadora IPC PW-C40 Monofàsica

Hidronetejadora IPC PW-C40 Trifàsica

COMERCIAL BORRELL, S.L.  -  C/Nou, 213, 17600  -  Figueres (Girona)  |  Tel.: 972 508 400 - Fax. 972 67 22 29