Famílies

 
tuerca

Ancoratge Femella

Ancoratge Femella


Ancoratge de funcionament per fregament i instal · lació per deformació.

Muntatge rasant amb rosca interior (femella)

Expansió del casquet de l'ancoratge per copejament sobre el con d'expansió mitjançant instrument específic i martell.

Ocupació en formigó i en pedra natural de consistència massissa

Ocupació en càrregues de tipus mitjà.

Acabat en bicromatat.

L'objecte fixat pot ser desmuntat en qualsevol moment, i tornat a fixar.

Adequat per a ocupació en zones on es requereixi desmuntar la fixació i deixar una superfície diàfana que permeti la circulació de vehicles i persones i la seva

eventual reutilització (carpes, tendes, etc.).Referències del producte

  • Medida: M-06 (Ø 8) (Codi: 807428)
  • Mesura: M-08 (Ø 10) (Codi: 807429)
  • Mesura: M-10 (Ø 12) (Codi: 807430)
  • Mesura: M-12 (Ø 15) (Codi: 807432)
  • Mesura: M-16 (Ø 20) (Codi: 807433)
COMERCIAL BORRELL, S.L.  -  C/Nou, 213, 17600  -  Figueres (Girona)  |  Tel.: 972 508 400 - Fax. 972 67 22 29